Výzkum výkonnosti firem

Dotazník je věnován výkonnosti firem.

Co pro Vás znamená toto magické slovní spojení?

Co všechno pro ni děláte, kam až jste ochotni zajít? 

Nedokážeme-li se totiž na výkonnost podívat ze správného úhlu, může se stát, že se ocitneme v postavení, kdy budeme tak pilně pracovat na výkonnosti, že zapomeneme na původní smysl svého počínání.

Budu moc ráda, když si najdete chvilku a zodpovíte otázky v mém dotazníku.

Otázky jsem navrhla napříč celou firmou, tzn. dotazník obsahuje otázky z oblasti top managementu, procesního řízení, vedení projektů, marketingu, financí, nebo například z oblasti vzdělávání a personální politiky.

Dotazník má 44 otázek a jeho vyplnění zabere cca 20 minut.

 

Kontaktujte nás

Pokud chcete připravit firemní kurz či konzultacovat nějaké naše téma, napište nám...

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.