Klimentská 1216/46
Praha 1, Nové Město

+420 732 682 544
lencova.veronika@seznam.cz

Výzkum

Co pro mne znamená výzkum?

Výzkum je hlavně dialog!

Výzkum nebo tedy dobrý výzkum, hledá konkrétní odpovědi na otázky, které zajímají firmy, instituce nebo jednotlivce a pomáhá jim dělat důležitá rozhodnutí. Různými metodami se ptáme cílových skupin a vytváříme tak obraz trhu, firemního světa, korporátu nebo veřejného mínění.

Co myslím metodami výzkumu?

Kvalitativní výzkum v oblasti vzdělání

Nabízí standardní techniky kvalitativního výzkumu vzdělání a vzdělávání  s řadou zajímavých modifikací – nejčastěji v oblasti online kvalitativního výzkumu a jeho kombinace s výzkumem kvantitativním.

Kvantitativní výzkum v oblasti vzdělání

Další možnou metodou je kvantitativní výzkum. Zde je možné poskládat výzkum z těchto technik dotazování přes internet, face-to-face s pomocí laptopu, telefonické dotazování, face-to-face s papírovým dotazníkem.

Jak probíhají výzkumy vzdělání nebo vzdělávání?

1. Vaše poptávka

Na začátku spolupráce může být pečlivě zformulovaná poptávka nebo třeba jen drobný impuls – vaše zvědavost, nejistota nebo potřeba.

I když možná nemáte jasno v tom, jak výzkum sestavit nebo co a jak zjišťovat dáme si spolu kávu a zaměříme se právě na to jak nejlépe postupovat.Určíme si cíl výzkumu, zformulujeme otázky a identifikujeme směr a příčiny.

2. Moje nabídka

Ke každému cíli vedou různé cesty. Vybrat tu správnou vyžaduje znalosti, zkušenosti a někdy i chuť experimentovat. Vytvořím Vám nabídku, která bude ušitá na míru vašim potřebám, cílům i možnostem.V nabídce Vám představím návrhy jak celý výzkum řešit, vhodnou formu dotazování, hamronogram,výstup a samozřejmě cenu.

Navíc se pokusíme společně na celý výzkum pohlížet z pozice orla tzn. S nadhledem.

3. Příprava výzkumu

Klíčem k dobrému výzkumu je vhodný dotazovací nástroj – dotazník, scénář skupinové diskuse, návrh pozorování nebo něco úplně nového. V tomto kroku navrhnu a připravím výzkumný nástroj tak, aby respektoval cíle výzkumu, metodu i dotazovací situaci. Před nasazením do terénu jej navíc otestuji.

4. Sběr dat

Zakládám si na kvalitním sběru dat a ráda vás necháme nahlédnout pod pokličku – třeba prostřednictvím online statistiky o průběhu výzkumu.

5. Analýza dat

Pracuji s moderními metodami a nástroji, ale spolupracuji s řadou analytiků. Při analýze dat hledám odpovědi na otázky, které má výzkum zodpovědět. V datech navíc umím najít skryté vazby a informace mimo základní zadání. Pokud je považuji za přínosné, zahrnuji je do výstupu také.

6. Závěr a interpretace

Snažím se o to aby výstup z výzkumu byl věcný, stručný a přehledný, protože respektuji vaše časové možnosti. Vítám diskusi nad výsledky a ochotně doplním odpovědi na vaše dodatečné otázky.

Výstupy můžu také osobně odprezentovat a přesvědčit o jejich kvalitě odborníky, novináře i veřejnost. Ráda vám pomůžu také s implementací výsledků do vašich webových stránek a s jejich atraktivním grafickým zpracováním.

Jak poptat výzkum v oblasti vzdělání

Mám dlouholeté zkušenosti s českým i globálním trhem a potřebami klientů v oblasti vzdělání a vzdělávání. Díky tomu je pravděpodobné, že dokážu zpracovat Vaše zadání v jakékoli formě a má specializace je zejména v oblasti vzdělávání managementu. Pokud mi, ale pošlete výzkumné zadání podle následující struktury, lépe si ujasníme cíle výzkumu a předejdete některým doplňujícím dotazům z mé i Vaší strany.

Co zahrnout do zadání výzkumu

  1. Stručný popis produktu/služby/tématu, kterého se výzkum vzdělání týká – z pohledu jeho vlastností, nejbližší konkurence a celého trhu.
  2. Otázky – neboli problém, který potřebujete ze svého pohledu (nikoli z pohledu výzkumu) vyřešit.
  3. Požadovaný termín – pokud máte nějaké datum, do kterého potřebujete mít k dispozici výsledky, určitě nám ho napište. Může to například zúžit výběr metod, které lze použít.
  4. Cenová hranice – často se dá výzkumné zadání řešit různými způsoby. Pokud předem víte, že vám stačí indikativní odpověď na otázku a preferujete nízkonákladové řešení, přizpůsobíme tomu parametry nabídky.
  5. Vaše požadavky – na metody sběru, vyhodnocení nebo zpracování dat (pokud je máte).Pokud ne žádný problém a je možné se domluvit na základě komparativních výhod.

 

 

 

Objednávkový formulář


Kreativní managment - Cena: 444,- Kč

11 kroků, kterými posunete firmu výš - Cena: 444,- Kč

Chcete umět finanční analýzu opravdu dobře? - Cena: 444,- Kč

Myšlenkové mapy v podnikání - Cena: 444,- Kč

Myšlenkové mapy v 5 krocích - Cena: 444,- Kč


[recaptcha size:compact]