Systém řízení výkonnosti firmy KPI

  • Pochopíte správné využívání KPI.
    Dokážete samostatně vytvořit soubor efektivních KPI.
  • Naučíte se konstruovat jednotlivé KPI podle jejich skutečného dopadu na výsledky podniku.
  • Naučíte se rozpoznat, které KPI jsou přínosné a které zavádějící.
  • Dokážete velmi přehledným způsobem KPI prezentovat a vyhodnocovat.
  • Budete připraveni sestavit a zavést soubor KPI pro jednotlivé útvary podniku.

· 

SYSTÉM ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI FIRMY KPI

KPI a jejich smysluplnost:

Management by Objective
Balanced scorecard
Co chci vyjádřit a Co chci sledovat? (… a umím to sledovat?)
Co chci rozvíjet?
Mají daná KPI v dané situaci smysl?

KPI, kterým výroba rozumí a které controller umí využít:

Konflikt zájmů, „Souboj“ dvou světů (výroba a controlling)
To, co zajímá controlling, nezajímá výrobu a obráceně
Co neumím měřit, neumím řídit
KISS – Keep it short and simple
PRODUKTIVITA X EFEKTIVITA  X VÝKONNOST – jaký je mezi tím rozdíl
Školení na pochopení KPI (Vysvětlit, trénovat a teprve poté implementovat)

KPI na míru:

Co potřebuji v daném období sledovat?
Taktika postupného „utahování šroubů“ oproti
skokovému řešení
KPI v pravý čas na pravém místě
Vypovídací hodnota sledovaného KPI
Pokrývá mi KPI hlavní zdroje nákladů?
Kolik ukazatelů je možné efektivně sledovat?

KPI a jejich vzájemný konflikt:

Konflikt zájmů v rámci jedné firmy (výroba, logistika,kvalita,nákup,…)
Konkurence KPI
Stanovení společných KPI pro různá oddělení a tím dosažení spolupráce na jejich dosažení

KPI a nastavení jejich správných hodnot:

Stejná logika KPI v rámci jedné společnosti – usnadnění srozumitelnosti
Nominální hodnoty x procenta
Roční KPI (od ledna do prosince fixované nebo průběžně se upravující)
Zohlednění sezónních výkyvů u KPI
Úprava KPI v proběhu roku – jak na to

KPI a jejich pravidelné sledování:

Online, hodinové, směnové, denní, týdenní, měsíční, kvartální, pololetní, roční
Způsob vizualizace (červená, zelená)
Princip tachometru versus kokpit v letadle
Musí být známo a povědomí o tom, že jsou KPI sledovaná!
Rozdělení zodpovědností: Kdo zapisuje, kdo sleduje, kdo podporuje, kdo s nimi pracuje  – vlastník  x management x controlling

KPI krátkodobá a dlouhodobá:

Krátkodobé cíle a kdy je nasadit
Mimořádná „krizová“ KPI a jak s nimi zacházet

KPI v období růstu a poklesu:

Plán nám pomáhá se orientovat v chaosu!
Jak a kdy upravovat Plán a s tím spojené KPI
Definujeme KPI pro kratší dobu semestr, kvartál, …
Je třeba zohlednit očekávaný vývoj a nastavit KPI odpovídající dané fázi vývoje

KPI při náběhu a výběhu výroby

KPI v sériové a zakázkové výrobě

KPI koncernová versus KPI závodová:

Jak postupovat v případě, že nejsou splnitelná a je na ně vázaný bonusový systém
Jedná se o manažerské rozhodnutí, ale pozor: žádný tuning ukazatelů
Vyjednat a argumentovat, dodat podklady pro diskuzi, neakceptovat bez „boje“
Dvojitý reporting – ano či ne

KPI v průběhu času:

Přístup ke KPI dříve a dnes
Honba za KPI x podpora výroby pomocí KPI
červená není špatná
Odchylka není úchylka

 

 

Kurz je určen pro:ekonomy, i neekonomy
Maximální počet uchazeců10
Kurzem už prošlo:111 lidí
Hodnocení kurzu:1,4

Poslat dotaz

Mám zájem o kurz SYSTÉM ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI FIRMY KPI

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.