Klimentská 1216/46
Praha 1, Nové Město

+420 732 682 544
lencova.veronika@seznam.cz

Myšlenkové mapy v podnikání

Obal knihy 5

Myšlenkové mapy v podnikání:

Na úplném počátku je Vaše myšlenková mapa.                                                                  

A na konci Váš zasloužený úspěch a zisk.

 Proč jsou někteří podnikatelé vynalézavější, a proto úspěšnější? Proč mají v každé situaci jasně utříděné myšlenky a cíle, a proto jsou vždy o dva kroky před ostatními?

Jaké je tajemství těch, kteří si umějí poradit v každé situaci?

 

Odpověď zní: Používají moderní techniku myšlenkových map (mind maps), vytvořenou Angličanem Tony Buzanem.

V minulosti tuto techniku využívali pro svou práci jen výjimeční géniové – kupříkladu Leonardo da Vinci.

 Myšlenkové mapy jsou vizualizační nástroj, který se dokáže naučit každý.

Jsou vůbec NEJMOCNĚJŠÍM NÁSTROJEM NA PODPORU SPRÁVNÉHO MYŠLENÍ, správného rozhodování a vždy efektivního konání!

„Myšlenková mapa nahrazuje lineární myšlení.

Uvádí v činnost mozek jako celek.”

Tony Buzan, tvůrce kreativní techniky myšlenkových map

Myšlenkové mapy jsou v současnosti nejefektivnější pomůckou pro přemýšlení. Neuvěřitelně vylepší Vaši inteligenci, kreativitu, komunikační dovednosti, schopnost řešit komplikované situace, koncentraci i paměť – zkrátka každý rozměr vaší výkonnosti. Jsou klíčem, který odemkne vaše schopnosti a potenciál.

Začnete se na věci dívat celostně, nikoliv do značné míry roztříštěně. Získáte duševní jistotu, že to, co děláte, děláte správně. Omezíte rizikové faktory, stanete se autoritativním „režisérem“ svého života a podnikání, nikoliv jen „hercem“ ve filmu, kde je příliš mnoho neznámých a nepředvídatelných vlivů.

 Myšlenkové mapy používají miliony úspěšných lidí na celém světě. Tito lidé využívají všechny schopnosti svého mozku – práci se slovy, obrazy, čísly, logikou, rytmem, barvou, imaginací a prostorem.

Co to vlastně je myšlenková mapa? Grafické (= na papíře či na obrazovce počítače) uspořádání klíčových slov, doplněné o obrázky symbolizující různé vzájemné vztahy a souvislosti. Myšlenkovou mapu (myšlenkové mapy) si vytváříte Vy sami. Protože jen Vy sami znáte sami sebe, svoji situaci a své záměry a plány nejlépe.

Myšlenkové mapy jsou vlastně analogií, tj. napodobeninou procesů, které se aktuálně odehrávají ve Vašem mozku. V pravé a levé hemisféře.

V posledních letech jsem se profesionálně zaměřila na problematiku tvorby myšlenkových map a jejich využití při studiu, učení, výuce, v managementu, ve veřejných vystoupeních, poradách a na myšlenkové mapy v IT.

 Pojďme si nyní nastínit, v jakých oblastech Vám například pomohou myšlenkové mapy V BYZNYSU:

  • Při organizaci práce (včetně zvyšování produktivity práce)
  • Při efektivní práci s informacemi
  • Při efektivní práci s časem
  • Při vědomých důrazných, citlivých a sebevědomých rozhodnutích
  • Při přesvědčování, vyjednávání a prezentaci
  • Při přípravě životaschopné a výdělečné strategie Vašeho podnikání a přípravě krátkodobých / střednědobých / dlouhodobých plánů
  • Při dokončování projektů v termínu, bez „klasického“ uzávěrkového stresu

 

Co Vás kniha naučí zejména:

1) Kreslit (= vytvářet) myšlenkové mapy a číst v nich

2) Používat myšlenkové mapy v konkrétních podnikatelských a životních situacích

3) Kreativně, invenčně a „nově“ myslet

4) Vidět všechny věci jasně a v souvislostech (včetně vnímání priorit)

5) Systematicky zvyšovat Vaši výkonnost

6) Lépe pracovat s informacemi a časem

7) Dělat správná rozhodnutí

Obsah knihy:

I. Podnikání orientované mozkem aneb cíle musí být chytré!

1. Asociativní mapa

2. Myšlenková mapa

3. Kognitivní mapa

4. Percepční mapa?! A jaký je mezi nimi rozdíl?

5. Jak mohou myšlenkové mapy pomoci při Vašem podnikání?

6. Podnikání orientované na mozek

7. Co je to křivka paměti?

8. Co je klíčem k úspěšnému podnikání?

9. Jak konkrétně můžeme myšlenkové mapy využívat v byznysu?

10. Jak vytvořit myšlenkovou mapu k prezentaci

11. Jak prezentovat v myšlenkových mapách

12. Odhalení několika klíčových myšlenek

13. Jaké jsou výhody prezentace v myšlenkových mapách

14. Zhodnocení prezentačních schopností

15. Plán jednání a záznam schůzky

16. Jak využívat mapu při schůzce

17. Příprava na schůzku

18. Brainstorming a myšlenková mapa

19. Nápady na brainstorming, silné a slabé stránky této metody

20. Jak na webové stránky pomocí myšlenkové mapy

21. Návrh webu „polopatě“

 

II. Marketing a management… takže tak trochu strategie

22. Jak na marketingový mix 4P nebo 5P nebo 6P

23.  Životní cyklus produktu

24. Time management – jak naplánovat svůj pracovní den myšlenkovou mapou

25. Jak naplánovat pracovní den celého týmu právě myšlenkovou mapou

26. Myšlenkové mapy a porady

27. Jak na SWOT analýzu myšlenkovou mapou – přehled silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb

28. Využívejte myšlenkové mapy k vedení projektů

29. Jak zmapovat projekt aneb co se Vám může hodit

30. Jak zmapovat celý projekt

31. Rozděluj a panuj při vedení projektů

32. Bostonská matice a myšlenková mapa – Analýza BCG

33. Bostonská matice a Paretovo pravidlo

34. Mapy nejsou stejné jako email!

35. Základy pro vytvoření článku nebo generální mapy na prezentaci výsledků

36. Myšlenkové mapy na vyjednávání

37. Jak se může stát vyhledávání hračkou

38. Jak vést lidi pomocí myšlenkových map

39. Manažerské znalosti – aneb 8 tajemství

40. Vedení procesu změny (a jak je prosazovat pomocí MM)

41. Inovace a jak nám s nimi mohou myšlenkové mapy pomoci

42. Proč má inovace 9 kočičích životů

43. PEST – analýza  myšlenkové mapy a PEST analýza – Politická, ekonomická, sociální a technologická analýza(PEST)

44. Porterův model pěti hybridních sil – Porterův hodnotový řetězec,  který slouží k identifikaci konkurenční výhody

45. Koučování myšlenkovými mapami

46. Myšlenkové mapy a zvyšování výkonnosti jednotlivce

47. Mckinseyho „Rámec sedmi S“

48. Jak to vypadá, když má Vaše interní dokumentace podobu myšlenkových map

49. Využívejte myšlenkové mapy k plánování

50. Využívejte myšlenkové mapy k vymýšlení nových nápadů

51. Využívejte myšlenkové mapy ke strategickému přemýšlení

52. Myšlenková mapa a finanční analýza

53. Myšlenková mapa a balancescorecard

54. Myšlenkové mapy na počítači

55. Myšlenkové mapy a sebeanalýza

56. Zmapujte sami sebe ve firmě

57. Myšlenkové mapy a výkonnost

58. Myšlenkové mapy a time management

59. Myšlenkové mapy a Pravidlo 80/20

60. Myšlenkové mapy a kontrola rizik a dalších klíčových činnostech v podnikání

 

 

 

 

 

 

Objednávkový formulář


Kreativní managment - Cena: 444,- Kč

11 kroků, kterými posunete firmu výš - Cena: 444,- Kč

Chcete umět finanční analýzu opravdu dobře? - Cena: 444,- Kč

Myšlenkové mapy v podnikání - Cena: 444,- Kč

Myšlenkové mapy v 5 krocích - Cena: 444,- Kč


[recaptcha size:compact]