Klimentská 1216/46
Praha 1, Nové Město

+420 732 682 544
lencova.veronika@seznam.cz

Kreativní management

Kniha Kreativního managementu obsahuje v podstatě to nejlepší 3 knihy a kurzů

Z knihy Restartu, 11 kroků, kterými posunete Vaši firmu výš + Finanční analýzy + Manažerského rozhodování + Myšlenkových map v podnikání

Manažerské rozhodování – postupy, metody a nástroje

Zkrátka a dobře, chcete se rozhodovat správně?

 Rozhodování představuje jednu ze základních manažerských aktivit, jejíž kvalita ovlivňuje do značné míry výsledky i efektivnost fungování firem v hospodářské sféře i veřejné správě.

Manažeři na jednotlivých úrovních řízení by si měli proto osvojit určitý soubor poznatků a dovedností, které jsou důležité pro zabezpečení požadované kvality řešení rozhodovacích problémů, resp. rozhodování.

Analyzka kniha3Cílem tohoto kurzu je právě poskytnout v přehledné a uspořádané formě tento poznatkový fond.

Klíčová slova:

Rozhodovací problém, cíle rozhodování,prvky rozhodovacích procesů, kauzální analýza, léčky zakotvení, léčky statusu quo, léčky hráče,pravděpodobnostní stromy, rozhodovací stromy, volba optimálních strategií, přednosti na nevýhody skupinového rozhodování

 

Základní pojmy a poznatky z manažerského rozhodování

Identifikace, analýza a formulace rozhodovacích problémů

Výběr kritéria, tvorba variant a stanovení jejich důsledků

Hodnocení variant rozhodování

Základní pojmy rozhodování za rizika a nejistoty

Rozhodovací stromy jako nástroj optimalizace víceetapových rozhodovacích procesů za rizika

Tvorba portfolia rizikových variant

Participativní rozhodování

Volba stylu rozhodování

Obal knihy 5Celá kniha je postaven na praktických příkladech  a příkladových studií

 Dále se dozvíte např.

Co je to šestislovná tabulka?

Co je to rozhodovací matice?

Jak vypadá model rozhodovací mřížky?

Jaký styl rozhodování je pro Vás nejvhodnější?

Co je to analýza silového pole?

Co je to ishikawův diagram?

 Po absolvování kurzu budete umět:

–  popsat racionální postup identifikace a analýzy rozhodovacích problémů;
–  popsat metody a nástroje kauzální analýzy;
–  popsat metody a nástroje vícekriteriálního hodnocení variant;
–  vysvětlit základní teoretické principy rozhodování za rizika a nejistoty;
–  vysvětlit principy fungování kvalitního systému managementu rizika v organizaci
–  navrhnout vhodné postupy a metody řešení rozhodovacího problému na základě dostupných informací;
–  aplikovat metody analýzy rozhodovacích problémů a dospět ke kvalitní formulaci těchto problémů;
–  uplatňovat metody vícekriteriálního hodnocení pro racionalizaci procesu hodnocení a výběru rozhodnutí;
–  aplikovat nástroje rizikového rozhodování v oblasti firemního rozhodování s významnými prvky rizika a nejistoty;
–  uplatňovat principy týmové práce a zvolit vhodný styl rozhodování.

 

Objednávkový formulář










Kreativní managment - Cena: 444,- Kč

11 kroků, kterými posunete firmu výš - Cena: 444,- Kč

Chcete umět finanční analýzu opravdu dobře? - Cena: 444,- Kč

Myšlenkové mapy v podnikání - Cena: 444,- Kč

Myšlenkové mapy v 5 krocích - Cena: 444,- Kč


[recaptcha size:compact]