Klimentská 1216/46
Praha 1, Nové Město

+420 732 682 544
lencova.veronika@seznam.cz

11 kroků, kterými posunete firmu výš

IMG_0089Jak tyto změny nastartovat?

 Existuje na to vzorec: Změna = smět x chtít x znát.

 Jestliže je některá z těchto proměnných 0, změna se nejspíš neuskuteční.

PROČ PRÁVĚ RESTART?

Protože obsahuje principy, které lze rychle pochopit a realizovat bez toho, že by vyžadovaly specifické znalosti nebo technologie.

Kdokoli je může bez problémů uplatnit v praxi a může s tím začít hned.

Je to ta nejlepší a nejefektivnější praxe, která zaručuje být vždy jeden krůček před konkurencí.

Aby bylo lépe srozumitelné co tím vlastně myslím? Přečtěte si prosím tuto bajku:

(Masaaki Imai – neúnavný „apoštol“ filozofie kaizen)

Dva kamarádi se vydali na safari do Afriky. Pronajali si auto a jeli. Po dvou hodinách jízdy auto odstavili a pokračovali dál pěšky. Náhle jeden z nich zvolal: „Proboha, podívej se, tam je lev!“ a oba začali utíkat. Po chvíli se ale ten první zastavil a začal něco vyndavat z batohu. „Co to děláš?“ zeptal se ho druhý. „Vyndávám si tretry“! „Tretry? Proboha proč? Podívej se, kde je naše auto a kde je lev! Ani tretry ti nepomůžou, abys byl u auta dříve!“ „Vždyť já nepotřebuji, abych byl u auta dříve než lev.

Všechno, co potřebuji, je být jeden krok před tebou!“ zněla odpověď.

Kaizen_kniha

 • Potřebujete zvýšit produktivitu ve vaší firmě?
 • Chcete zavést do své denní rutiny něco nového?
 • Chcete se seznámit s moderními metodami kreativního managementu?
 • Chcete pracovat efektivněji?
 • Myslíte, že se musíte zaměřit na lidské úsilí nebo na výsledek?
 • Chcete udělat dojem na šéfa?
 • Chcete dát život nějaké firemní změně a nevíte, jak na to?
 • Nevíte jak, motivovat zaměstnance?
 • Chcete zamezit plýtvání?A je více či méně jedno o jaké plýtvání jde!
 • plýtvání v souvislosti s pracovním časem,
 • plýtvání v souvislosti se zaměstnanci,
 • plýtvání v rámci pracovního systému,
 • plýtvání v rámci pracovních postupů.

 Když se podíváte kolem, všichni sice pilně pracují, ale možná to sami cítíte:
Odvádějí dobrou práci. Ale zvykli si na rutinu. A mají navíc.
Jenže… jak je zase „nastartovat“?

Podobnou situaci dnes řeší většina manažerů… a nejste tedy sami.
Pracovníky přitom můžete probudit z jejich stereotypu.
Můžete změnit jejich zažité, ale pasivní postupy.
A můžete také načerpat čerstvé nápady, které je opět nadchnou do práce.

Abychom vám tuto inspiraci zajistili, na speciálním semináři

„Kreativní management – Restart kurz – 11 kroků jak posunout Vaši firmu výš“

Zkušenosti, nápady a inspirace, jak vašim lidem vdechnout novou chuť do práce“ získáte jasné postupy a techniky, které vám v tom pomohou.

V této knize se dozvíte:

Kde začít, abychom mohli nadchnout ostatní

 • Jak se zbavit zajetí zaběhnutých stereotypů
 • Tři klíčové otázky, které odhalí váš skrytý poklad
 • Jak pomáhá metoda Robinsona Crusoa
 • Jak dosáhnout toho, aby cíl byl magnetem
 • Kde brát energii, i když se nedaří
 • Jak se poprat s neúspěchem a pocity marnosti

Jak najít nová řešení tam, kde je dnes nevidíte

 • Jak probudit tvořivost a rozvíjet kreativitu
 • Jakých 10 rysů najdete u kreativních lidí
 • Jak funguje lidské myšlení a proč ustupuje pohodlnosti
 • Jak přimět mozek, aby uvažoval jinak
 • 12 postupů, které přinutí vaši mysl najít nová řešení
 • Jak podpořit kreativitu v celé vaší firmě

Jak překonat odpor ke změnám

 • Proč je odmítání změn přirozenou reakcí
 • Co se s námi děje, když se okolí mění
 • Co musíme zajistit, aby lidé odpor ke změnám překonali
 • Jak pro změny získat podporu

Co musíme udělat, aby nás ostatní skutečně pochopili

 • Proč oběžníky a nařízení nestačí
 • Z čeho pramení pocit „nikdo nám nic neřekne“… a jak jej překonat
 • Jak se vyvarovat časté chyby „už jsem jim to přece řekl“
 • V čem je české pracovní prostředí zvláštní
 • Jak vzniká „komunikační mlha“ a jak ji překonat
 • Jak předávat informace s minimální ztrátou obsahu
 • Jak si potvrdit, že druhá strana rozumí a chápe

Jak pracovníky podpořit a motivovat

 • Koho můžeme „motivovat“ a koho ne
 • Jak efektivně vybírat pracovníky, kteří se budou motivovat sami
 • Co je užitečné vědět před tím, než začnete „motivovat“
 • Jak využít osvědčené zásady motivace
 • Kdy použít pochvalu a kdy trest

Jak předvídat a uhasit zbytečné konflikty

 • S jakými konflikty je nutné počítat
 • Čím jsou specifické skupinové konflikty v organizacích
 • Co konflikty způsobuje a jak je řešit
 • Kdy má do konfliktu vstupovat nadřízený a jak

 Zde jsou možná témata, které Vás prostě posunou dál…

 Víte, co je to kanban?

Jaké nástroje na zviditelnění problémů můžeme použít?

Víte, co je balanced scorecard a co Vám přinese?

Víte, co je to hoshin kanri a jak Vám pomůže dostat se do cíle?Víte, jak Vám pomůže zvýšit produktivitu japonský tygr?

Víte, co je to štíhlá výroba?

Co to znamená reengineering? A jak ho uvést do praxe?

Zaměříme se na procesy!

Zkusíme si spolu udělat Paretovu analýzu – možná budete z výsledků překvapeni…na toto téma máme připravenou celou případovou studii.

Lidé jsou nastaveni na změny – zkusme je motivovat!

Jak vnímáte firemní kulturu a jak ji zlepšovat?

Jak jste na tom s kvalitou a jak ji vyhodnocujete?

 Další praktická témata, které v knize vysvětlím a to polopatě…

 • Jak naplánovat pracovní den
 • Jak na roční a měsíční plány
 • Jak na webové stránky
 • Jak vytvořit životopis
 • Jak vést podle myšlenkových map poradu
 • Jak udělat myšlenkovou mapou plán jednání a schůzky
 • Jak na Brainstorming
 • Jak postupovat při projektovém řízení
 • Jak vytvořit prezentaci
 • Jak myšlenkovou mapou na vyjednávání
 • Jak vést lidi pomocí myšlenkových map
 • Plánování scénářů, příběhů (učím také storytelling)
 • Politická, ekonomická, sociální a technologická analýza(PEST)
 • Porterův model pěti hybridních sil
 • Swot analýza – přehled silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb
 • Balanced Score card
 • Analýza BCG
 • Porterův hodnotový řetězec – Který slouží k identifikaci konkurenční výhody
 • Mckinseyho „Rámec sedmi S“
 • Marketingová čtyři P
 • Životní cyklus produktu
 • Analýza silového pole
 • Paretova analýza
 • Influenční diagram
 • Strom kauzálních vztahů
 • Šestislovná tabulka
 • Koučování a sebekoučování pomocí myšlenkových map i bez nich
 • Myšlenkové mapy  a strategické řízení
 • Jak si s myšlenkovými mapami určit cíle a přivítat změny

 

 

Objednávkový formulář


Kreativní managment - Cena: 444,- Kč

11 kroků, kterými posunete firmu výš - Cena: 444,- Kč

Chcete umět finanční analýzu opravdu dobře? - Cena: 444,- Kč

Myšlenkové mapy v podnikání - Cena: 444,- Kč

Myšlenkové mapy v 5 krocích - Cena: 444,- Kč


[recaptcha size:compact]