Kurz POWER BI

 • Úvod do POWER BI
  představení nástroje a jeho využití srovnání bezplatné a placené verze aplikace Power BI Desktop struktura reportu v Power BI Příprava dat
 • Příprava dat
  import dat datový model propojení tabulek
 • Vizuály
  typy vizuálů výběr zdrojových dat formátování a přizpůsobení vizuálů
 • Reporty a interakce
  filtry vizuálu, stránky a sestavy nastavení interakcí mezi vizuály hierarchie a víceúrovňové vizuály
 • Možnosti a publikování a sdílení
  publikování na web sdílení v rámci firmy mobilní aplikace

POWER BI
aneb jak si udělat parádní report snadno a správně
 

Kurz určený pro ekonomy, majitele firem a lidi pracující v marketing, které zajímá práce s daty

Potřebujete automatický reporting, který nechcete vyzobávat z excelovských tabulek
Propojíte si jednotlivé aplikace
Potřebujete vyhodnotit Vaše data a propojit reportingově několik oddělení

Obecný obsah kurzu:

Kurz je zaměřen na seznámení s analytickým a reportingovým nástrojem Power BI a to i bez speciálních IT znalostí.
Umožňuje tak běžným uživatelům rychle zanalyzovat miliony řádků z různých databází nebo zdrojů (Excel, Access, SQL Server, apod.) současně.
Kurz se věnuje i sdílení analýz ve firmě i mimo firmu, na různých zařízeních, či další možnosti, které prostředí Excelu neposkytuje.
Jen pomocí standardních funkcionalit Power BI, tak dostanete Váš reporting snadno na novou úroveň.

Popis kurzu

1. Úvod do POWER BI
Představení nástroje a jeho limitů
Srovnání volné verze vs. placené “Pro” verze
Co funguje z Power Pivot a co ne
Import souborů s Power Pivot z Excelu

2. Editor dotazů a transformace dat
Načtení dat do datového modelu
Načítání dat z databází, cloudu, webu, SharePointu, Dynamics CRM, Salesforce, …
Zpracování dat z Facebooku a Google Analytics
Úprava a transformace dat před a po načtení
Seskupení dat, transpozice řádků a sloupců
Odstranění chyb v datech
Načtení a úprava tabulek z webových stránek
Sloučení a připojení dotazů
Kombinování binárních souborů
Rozšířený editor dotazu a úprava dotazu
Statistické a matematické transformace dat
Navigace v použitém postupu transformace dat a kroky zpět
Přidání vlastních sloupců
Strukturované sloupce – rozbalení a agregace
Úvod do jazyka M

3. Datové zobrazení
Přidání vypočtených sloupců a měřítek
Tabulka z výsledku DAX dotazu
Spojování více tabulek do jedné
Nastavení výchozího shrnutí, kategorie dat a domovské tabulky
Datové typy, formátování a řazení sloupců
Podpora hierarchií z Power Pivot

4. Vizualizace a reporting
Vytvoření interaktivních grafů a jejich nastavení
Grafická analýza jedné veličiny pomocí druhé veličiny
Proklik v grafech na vyšší a nižší úroveň dat
Interaktivní průzkum dat v grafech
Matice a kontingenční tabulky
Reporting na mapách a kartogramech
Geografický proklik na detailní data – geografická navigace
Mapa stromové struktury
Karty, měřidla, průřezy, prstencové grafy a další vizualizace
Dodatečné nastavení a přizpůsobení grafů
Filtry sestav a filtry grafů
Proklik z jedné manažerské tabule na další
Přidání popisků, obrázků a tvarů
Stránky řídicích panelů

5. Relace – propojení mezi tabulkami
Nastavení propojení mezi tabulkami
Propojení typu M:N
Kardinalita propojení
Směry křížového filtru pro propojení

6. Publikování na web
Datové sady, sestavy a řídicí panely
Publikování manažerských řídicích panelů na web
Vyhledávání pomocí Otázek a Odpovědí v přirozeném jazyce
Přístup k zveřejněným analýzám a sdílení
Prokliky z jednoho řídícího panelu na další
Tvorba balíčků obsahu
Webová verze Power BI
Mobilní verze Power BI Mobile
Práce s webovým účtem Power BI
Osobní brána Power BI

 

Kurz je určen pro:ekonomy, i neekonomy, vedoucí pracovníky. manažery a lidi, které chtějí dělat hezké reporty
Maximální počet uchazeců10
Kurzem už prošlo:654 lidí
Hodnocení kurzu:1,4

Poslat dotaz

Mám zájem o kurz finanční analýzy krok za krokem

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.