Kurz manažerského rozhodování

 • Rozhodovací proces a struktura rozhodovacích procesů
  Rozhodovací procesy a jejich struktury Kategorie rozhodnutí v organizacích Rozlišení mezi radionálně ekonomickými ss správními modely rozhodování
 • Idenfikace, analýza a formulace rozhodovacích problémů
  Cíle řešení rozhodovacích problémů Metody pro analýzu problému Metody pro kauzální analýzu Výběr kritéria, tvorba variant a stanovení jejich důsledků Analýza zvolené varianty
 • Fenomén skupinového myšlení a způsoby jeho překonání
  Kognitivní předsudky rozhodování v organizacích Faktory, které přispívají k nedokonalému rozhodování v organizacích Podmínky, za kterých se jednotlivci rozhodují lépe než skupina, a naopak
 • Vícekriteriální hodnocení variant
  Uspořádání variant Stanovení vah kritérií Metody vícekriteriálního hodnocení variant
 • Rozhodování za rizika a nejistoty
  Vyjádření pravděpodobnosti Postoj rozhodovatele k užitku Rozhodovací matice Rozhodovací stromy Tvorba portfolia rizikových variant

Kurz Manažerské rozhodování

Jste-li manažer, pravděpodobně nemusíte sedět každý den osm hodin v kanceláři.

Možná nemusíte ani vykat vašemu CEO.

Třeba nemusíte nikomu vysvětlovat, kolik dat jste stáhl do svého služebního telefonu.

Jste-li manažer, nemusíte parkovat na ulici před vchodem, ale máte místo v podzemní garáži.

Co ale musíte dělat stoprocentně a každý den, jsou

MANAŽERSKÁ ROZHODNUTÍ

Rozhodování je to, co dělá manažera manažerem. Manažerská rozhodnutí ovlivňují chod firmy a jsou to, na čem stojí její úspěch či neúspěch.

Kladete si některé z následujících otázek?

Jak mít jistotu, že moje rozhodnutí bylo to nejlepší ze všech možných?

Jak rozhodovat racionálně v krizových situacích?

Na základě jakých kritérií mám rozhodnutí udělat? Co když je kritérií víc? Jak si určit priority?

Dá se předem odhadnou, jaké následky může moje rozhodnutí mít? A lze se na ně nějak připravit?

Jsem vůbec vhodný typ pro manažerskou práci?

Pak je náš kurz Manažerské rozhodování určen právě vám.

Pravděpodobnostní a rozhodovací stromy, šestislovné tabulky, kauzální analýzy, Ishikawův diagram, rozhodovací matice…

Zní vám to cize? Po absolvování našeho kurzu už nebude. Jde o moderní a osvědčené postupy, metody a nástroje, které z vás sice nesejmou břímě odpovědnosti, ale pomůžou dojít k rozhodnutí na základě racionální, strukturované a vysoce efektivní analýzy problému.

 

Po absolvování našeho kurzu:

·         Budete znát, jaké psychologické léčky na vás mohou při rozhodování číhat a jak se jim vyhnout

·         Budete vědět, jaký styl rozhodování je pro vás nejvhodnější.

·         Budete umět identifikovat, analyzovat a přesně formulovat rozhodovací problémy

·         Budete schopni vybrat rozhodovací kritéria, vytvořit varianty řešení Budete vědět, jak vytvořit portfolio rizikových variant a jak s ním pracovat

·         Budete umět vytvořit víceetapový rozhodovací proces.

·         Budete znát výhody a nevýhody skupinového rozhodování

·         Budete znát principy kvalitního rizikového managementu v organizaci

 

… a mnohem víc.

 

 

Kurz je určen pro:Pro všechny, kteří si chtějí vylepšit své manažerské rozhodování
Maximální počet uchazeců10
Kurzem už prošlo:354 lidí
Hodnocení kurzu:1,3

Poslat dotaz

Mám zájem o kurz manažerského rozhodování

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.