Klimentská 1216/46
Praha 1, Nové Město

+420 732 682 544
lencova.veronika@seznam.cz

Radikálně zvýším výkonnost Vaší firmy

Lepším procesním řízením a měřením své výkonnosti utečete konkurenci  

Celostní program Performance 3000 je určen:  

  • mažerům odpovědným za řízení výkonnosti
  • controllingovým pracovníkům
  • podnikovým konzultantům  
  • studentům manažersky orientovaných vysokých škol 
  • Vydejte se na cestu k vyšším cílům a vyšším ziskům!           

„Zvykej si konat i to, nač si netroufáš! Vždyť i levá ruka, k ostatním výkonům nedostatkem zvyku neobratná, otěží vládne rázněji než ruka pravá. Přivykla tomu.“
Marcus Aurelius
Co znamená magické slovo „výkonnost“?    

Proč je dosažení optimální výkonnosti ROZHODUJÍCÍM faktorem úspěchu?

Nestačí jen něco vykonat. V konkurenčním prostředí je zcela zásadní, vykonat to co nejefektivněji. To totiž ve finále rozhoduje o tom, jestli jste a budete ve svém oboru „jednička“, nebo jestli na Vás zbyde jiné místo v konkurujícím si „pelotonu“.

Co se týče výkonnosti, existují různé profesní úhly pohledu: například komplexně ekonomický, další dle finančního řízení firmy, jiný z pohledu businessu, nákladů, zisku či konkurenceschopnosti.

Proč a pro koho měříme výkonnost firmy, divize, oddělení, zakázky (nebo konkrétních manažerů či dalších zaměstnanců, kteří jsou za výkonnost odpovědní)?

Jaký je vztah výkonnosti a stráveného času?

Jak efektivně vytvořit, využívat a rozvíjet systém informací, tak, abychom v každém okamžiku věděli, jak jsme efektivní?

Celostní program Performance 3000 vám pomůže najít odpovědi na tyto otázky. Program mapuje progresivní vývojové trendy v oblasti měření a zvyšování výkonnosti posledních desetiletí a unikátně, komplexně propojuje pohledy všech, kteří informace a postupy, týkající se zvyšování výkonnosti, vytvářejí, využívají, poskytují i analyzují.

Vše, o čem spolu budeme hovořit, a vše, co budeme probírat, je doložitelné reálnými fakty, „tvrdými“ daty, úspěšnými reporty.

Ozvěte se! Těším se na setkání a spolupráci s Vámi.

Benchmarking

1. zásada čínského generála Sun-c (cca 500 př. n. l.):
„Jestliže znáš svého nepřítele a znáš-li sám sebe, nemusíš se obávat o výsledky stovky bitev“
2. zásada „Buď nejlepším z nejlepších“

Benchmarking je považován za jednu ze základních technik zjišťování a vyhodnocování informací o konkurenci.
Celý text about „“

Manažerské rozhodování

Zkrátka a dobře, chcete se rozhodovat správně?

Rozhodování představuje jednu ze základních manažerských aktivit, jejíž kvalita ovlivňuje do značné míry výsledky i efektivnost fungování firem v hospodářské sféře i veřejné správě.

Manažeři na jednotlivých úrovních řízení by si měli proto osvojit určitý soubor poznatků a dovedností, které jsou důležité pro zabezpečení požadované kvality řešení rozhodovacích problémů, resp. rozhodování.
Celý text about „“

Chcete umět finanční analýzu opravdu dobře?

Musíte si umět odpovědět na tyto otázky…

Co je finanční analýza, čemu slouží a nejen to i k čemu ji potřebujete právě Vy a co vlastně chcete vědět?
Jaké informace můžeme ihned vyčíst ze základních účetních výkazů?
K čemu jsou poměrové ukazatele vhodné?
Jak pracovat s případnými odchylkami těchto vykazatelů?
Jaké zákonitosti a mechanismy fungují v rámci optimalizace?
Co vlastně skutečně znamená finanční stabilita?

Celý text about „“

KPI – Key Performance Indicators

Klíčové ukazatele výkonnosti

Znáte své KPI?

KPI (Key Performance Indicators), tedy klíčové ukazatele výkonnosti vám napoví, jak efektivně si při svých činnostech vedete. Pod tímto pojmem se totiž skrývají metriky, indikátory a ukazatele vyjadřující kvalitu i efektivnost jednotlivých procesů.

KPI je nejdůležitějším indikátorem, který potřebujete znát a já Vám je pomohu stanovit a vyhodnotit.
Celý text about „“

Lean analýza

Na základě Lean analýzy si můžete otestovat svůj prvotní nápad, ověřit si, kde je vaše největší slabina, najít pro vás ty správné zákazníky a rozhodnout se, co budovat a jak to propagovat a zpeněžit.
Lean analýza je neocenitelným zdrojem reálných informací, bez kterých se neobejde žádný podnikatel.
Získejte základní informace o systému Lean analýzy a využívání těchto dat
Najděte jednu podstatnou metriku, která je důležitá pro právě Vaši firmu
Naučte se správně si nastavit laťku a zjisti, kdy je čas přejít k další fázi vývoje vaší firmy
Zjistěte, jak využít principy lean analýzy ve velkých firmách a u zavedených produktů Celý text about „“

Detoxikace procesů

• Jakými kroky zavést do organizace procesní řízení
• Monitorujeme výkonnost procesů a stanovujeme jejich zlepšování
• Analýzy, které nám usnadní rozhodování
Procesní přístup znamená uchopit struktury firmy, její architekturu a řízení pomocí podnikového modelu. Ten musí zachytit hlavní cíle, hodnototvorné procesy a jejich organizační a informační infrastruktury, včetně podpůrných technologií. Přijďte se seznámit se základními principy procesního řízení a porovnat jeho výhody ve srovnání s funkčním řízením. Představíme vám základní techniky modelování podnikových procesů a jejich optimalizace a vysvětlíme vám, jak je zavést do podnikové praxe.
Celý text about „“

Objednávkový formulář


Kreativní managment - Cena: 444,- Kč

11 kroků, kterými posunete firmu výš - Cena: 444,- Kč

Chcete umět finanční analýzu opravdu dobře? - Cena: 444,- Kč

Myšlenkové mapy v podnikání - Cena: 444,- Kč

Myšlenkové mapy v 5 krocích - Cena: 444,- Kč


[recaptcha size:compact]