Finanční analýza je skutečně efektivní nástroj měření výkonnosti

Výpočet – poměrové a syntetické ukazatele Zpravidla se počítají ukazatelé rentability, likvidity, aktivity, zadluženosti, tržní hodnoty a ukazatelé na bázi cash flow. Ukazatelé rentability Hodnotí ziskovost podniku. Čím jsou vyšší, tím lépe. Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) čistý zisk nebo ztráta / vlastní kapitál Rentabilita aktiv (ROA) čistý zisk nebo ztráta / celková aktiva Rentabilita dlouhodobě… Read More »

Analýza silového pole

Analýza silového pole   Pro tuto analýzu jsem použila rozhodovací problém, zda nahradit bezpečnostní činnosti (ochrana majetku a osob), které jsou doposud v naší společnosti zajišťované vlastními zaměstnanci, nákupem služby od externího subjektu (outsourcing). Výhody a nevýhody metody : Mezi výhody této metody, která je založena na stanovení hybných a brzdných sil a jejich intenzity, bych… Read More »

Ishikawův diagram

Ishikawův diagram Tento analytický nástroj použiji na problematiku zvýšení počtu ukradených/vykradených vozidel v parkovacím domě. Výhody a nevýhody metody : Mezi výhody této metody, která je založena na grafickém znázornění kategorizace příčin rozhodovacího problému a nalezení vztahu mezi následkem a všemi příčinami bych zdůraznil rychlost metody, která může být vhodně použita při tzn. brainstormingu jako vizualizace… Read More »

Jak se rozhodujete za rizika a nejistoty?

Chování každého zná řídí snaha minimalizovat vlastní riziko a maximalizovat svou odměnu. Jack Welch-Jste v situaci prodavače v trafice, který zvažuje, jaké množství tiskovin má objednat pro příští den. Pro jednoduchost uvažujme, že prodává jediný druh novin (deníku). A potřebuje se co nejlépe strefit do poptávky příslušného dne, protože deník je v dalších dnech již neprodejný. To, co v příslušném… Read More »

Myšlenkové mapy pro firmy a podnikatele

Myšlenkové mapy …možná restart vašeho podnikání!          Radiální myšlení vyjádřené formou myšlenkových map pomáhá zejména k tomu, abychom si “utřídili” myšlenky a vytvořili přehlednou strukturu faktů, událostí, situací, okolností, souvislostí a vzájemných vazeb mezi nimi a vytvořili lepší podmínky pro jejich celistvé posouzení a vytvořili si i případně lepší pozici pro další rozhodování.             Radiální… Read More »

Myšlenkové mapy Vám otevřou dveře do nového světa

Myšlenková mapa Mentální mapa je nejsnadnějším prostředkem, jak dostávat informace do našeho mozku a jak z něj informace dostávat ven – je tvůrčím a efektivním způsobem dělání poznámek, který doslova „mapuje“ naše úvahy.   A jak to vlastně funguje? Myšlenkové mapy fungují na principu propojení pravé a levé mozkové hemisféry, přičemž levá hemisféra uvažuje logicky… Read More »

Možná se Vaše děti jen neumí učit? A jak jste na tom VY?

Myšlenkové mapy představují jednu z možností, jak zlepšit paměť, pochopit složitý problém nebo zlepšit schopnost učení. Možná Vaše děti nemají ty správné výsledky, protože se prostě neumí učit. Myšlenkové mapy by jim pomohly tyto problémy vyřešit. Netvrdím, že je jejich nasazení spásonosný prvek pro celé našeho školství, ale myslím, že jejich používání může řadě žáků… Read More »

Umíte se opravdu dobře manažersky rozhodnout?

Rozhodovací strom Popis postupu Společnost MDG provádí rozhodnutí ohledně nákupu pozemků s možným výskytem kovů. Při rozhodnutí č. 1 (R1) se společnost rozhoduje: Nekoupit pozemky Pokud se společnost rozhodne, že pozemky nekoupí, nebude mít žádné výdaje, ale také žádné zisky. Koupit pozemky a provést geologický průzkum Když se MDG rozhodne pro koupi pozemků, bude proveden geologický… Read More »

7 pravidel pro měření výkonnosti v praxi – „říkám 7 myslím 10“

7 pravidel pro měření výkonnosti v praxi   Controlling učím poměrně často a musím říct, že nejčastěji nechodí na kurz nováčci, ale ti, kteří si chtějí vyzkoušet, jestli opravdu po těch letech jsou tak nějak pořád trendy. Chci Vám ukázat, že Controlling nemusí být nuda.   Navazuje výkonnost na cíle a strategii Říká se, že… Read More »

8 nápadů jak myšlenkové mapy posunou Vaše podnikání na úplně jinou úroveň

Snažíte se ve vašem podnikání něco změnit, hledat nová řešení, nebo jen zjistit, zda by náhodou nešlo něco lépe? Pomoci mohou myšlenkové mapy. Pokud se vám zdá, že žádné nápady nebo inspirace, jak změnit a inovovat přístupy v podnikání nepřicházejí, můžete vyzkoušet myšlenkové mapy, které mohou posloužit jako  klíč k zamčeným dveřím vaší kreativity. Ten kouzelný… Read More »