Články autora

pizl

17.4. 2020

Finanční výkazy a jak na ně?

NÁSTROJE FINANČNÍ ANALÝZY Analýza účetních výkazů hodnotí finanční stav/vývoj firmy za pomoci výkazu zisku a ztrát (výsledovka), rozvahy (aktiva a pasiva) a případně i výkazu...