Aplikace finanční analýza

Profesionální onlinový nástroj pro finanční analýzu účetních výkazů, finančních ukazatelů rentability, aktivity, likvidity a zadluženosti, výpočet CASH FLOW a praktický pomocník při řízení a plánování firmy.

Finanční analýza firmy je onlinový nástroj na českém a slovenském trhu, jehož cílem je srozumitelně a přehledně poskytnout informace o finančním vývoji firmy.

Finanční analýza

 • Analýza aktiv 
 • Analýza pasiv
 • Analýza výsledovky 
 • Hodnocení finančního zdraví firmy
 • Hodnocení ukazatelů
 • Přehled ukazatelů
 • Analýza ukazatelů
 • Analýza CAsh FLOW

Hodnota firmy

 • Ocenění hodnoty firmy (výnosová metoda
 • EVA
 • Rozklad ukazatele EVA
 • Metody kvantifikace vlivů působících na hodnotu ukazatele
 • Pyramidový rozklad ukazatele EVA
 • Bod zvratu

Indexy

 • Hodnocení trendů
 • Co když analýza
 • Hodnocení bonity
 • Výpočet Altmanova indexu
 • Index IN01
 • Index IN05
 • Index IN95
 • IN99

Stop!

Dál už nehledejte.

Myslíte-li to s finanční analýzou vašich investic či finančního zdraví vaší firmy opravdu vážně, právě jste našli přesně to, co potřebujete.

Pro majitele firem, finanční ředitele i analytiky, daňové poradce, investory, žadatele o úvěr či osoby zodpovědné za hodnocení finančních rizik. Pro ty, kdo chtějí vidět a vědět, je tady řešení:

Rychlé.

Komplexní.

Spolehlivé.

Aplikace Finanční analýza firmy

 

FAF umí vše, co k finanční analýze v jakékoli oblasti potřebujete:

·         Zhodnoťte finanční zdraví firmy, analyzujte účetní výkazy, vypočítejte cash flow.

·         Analyzujte trendy finančních ukazatelů (finančního vývoje, tržby, rentability, likvidity či zadluženosti a krytí dluhů).

·         Podívejte se na zoubek dodavatelům a odběratelům. Nebo i konkurenci.

·         Nahlédněte do budoucnosti: zhodnocení vlivu hypotetických finančních změn na bonitu, cash flow či bankovní rating firmy.

·         Proveďte analýzu silných a slabých stránek firmy.

·         Pohlédněte pravdě do tváře: zhodnoťte výsledky hospodaření firmy.

·         Přehledné grafické zpracování – strukturované reporty a grafy. Radost pohledět.

Minimalizujte lidskou chybu a ušetřete čas. Stačí jen zadat účetní výkazy a vybrat příslušný modul analýzy: výsledky máte okamžitě k dispozici.

Aplikace je online, nic nestahujete ani neinstalujete.

Aplikace je zcela intuitivní, nicméně máte k dispozici i podrobný a srozumitelný manuál.

Kontaktujte nás

Pokud chcete připravit firemní kurz či konzultacovat nějaké naše téma, napište nám...

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.