Jak si správně vybrat externí financování technologií…

Jak se správně finančně rozhodovat? Mezi 2 variantami financování…

Akciová společnost ve strojírenství, uvažuje o pořízení nové technologie?

Co potřebujete vědět, ať se můžete správně rozhodnout jak technologii pořídit?

Jaká je cena technologie : v našem případě  9.000.000 kč

Odpisová skupina technologie:  2.odpisová skupina

Úrok z úvěru činí 9% p.a., splatnost úvěru 5 let, daň z příjmu 20 %, odpisy lineární

Splátkový kalendář by vypadal asi takhle…

1. Rok4.000.000 Kč
2. Rok2.000.000 Kč
3. Rok2.000.000 Kč
4.   Rok2.000.000 Kč
 5.    Rok2.000.000 Kč

Doba pronájmu je tedy 60 měsíců…

Jak se rozhodnu, jaká varianta je výhodnější?

  1. Vypočet čistých výdajů na financování majetku bankovním úvěrem
  2. Výpočet čistých výdajů na financování majetku finančním leasingem
  3. Porovnání čistých výdajů na úvěr a leasing

Roční splátka úvěru bude anuitní, tedy ve stále stejné výši (střadatel):

A=U x Ix(1+i)n /(1 + i)n -1 = 9.000.000 x 0,09 x (1 + 0,09)/ (1 + 0,9)5 -1 = 2 313 832,11

Splácení úvěru bude vypadat asi nějak takhle

RokStav k úvěru 1.1.Úroková platbaCelková splátkaÚmor dlužné částkyStav k úvěruk 31.12.
19.000.000810.0002.313.8321.503.8327.496.167
27.496.167674.6552.313.8321.639.1775.856.990
35.856.990527.1292.313.8321.786.7024.070.287
44.070.287366.3252.313.8321.947.5062.122.781
52.122.781191.0502.313.8322.122.7810

Vzhledem ke skutečnostem, že výhodnosti úvěru, resp. Leasingu, rozhoduje čistá současná hodnota peněžních toků a tedy výdaje (nikoliv náklady) na financování majetku, je nutné stanovit výdaje spojené s úvěrem, tj. splátka + platba úroku – daňové úspory, které obvykle plynou z tzv. daňové úrokového štítu či případné úlevě na dani podle daňového zákona. V našem případě výdaje spojené s úvěrem dosahují následující výše:

RokSplátka (výdaj)Úroková platbyOdpis dle zákona o daních z příjmuDaňová úspora (20% z daňově uznatelných nákladů, tedy 20% z úroků a odpisů)Čistý výdaj (splátka mínus daňová úspora)
ABCDE = (c +d ) x 0,2F = b – e
12.313.832810.000990.000360.0001.953.832
22.313.832674.6552.002.500535.4311.778.401
32.313.832527.1292.002.500505.9251.807.906
42.313.832366.3252.002.500473.7651.840.066
52.313.832191.0502.002.500438.7101.875.122

Obdobně postupujeme i u alternativy financování leasingem…

Vypočteme čisté výdaje na financování majetku finančním leasingem…

RokSplátka(výdaj)Daňově uznatelná splátka (suma splátek/počet let trvání leasingu)Daňová úspora (20% z daňově uznatelných splátek)Čistý výdaj (splátka mínus daňová úspora)
ABCd = c x 0,2E = b – d
14.000.0002.400.000480.0003.520.000
22.000.0002.400.000480.0001.520.000
32.000.0002.400.000480.0001.520.000
42.000.0002.400.000480.0001.520.000
52.000.0002.400.000480.0001.520.000

Porovnání čistých výdajů na úvěr a leasing krok za krokem

(diskontní sazba vychází z nákladů na cizí kapitál, tedy z úrokové sazby z úvěru po zohlednění úrokového daňového štítu : 9% x (1 – 0,2) = 7,2 %)

RokOdúročitel 1/(1 + 0,072)nČisté výdaje na úvěrDiskontované výdaje na úvěrČisté výdaje na leasingDiskontované výdaje leasing
10,93281.953.8321.822.6043.520.0003.283.582
20,87021.778.4011.547.5331.520.0001.322.677
30,81171.807.9061.467.5451.520.0001.233.841
40,75721.840.0661.393.3311.520.0001.150.971
50,70641.875.1221.324.5111.520.0001.073.667
Celkem7.555.526 8.064.739

Z našeho výpočtu je patrné ,že leasing je dražší o 8.064.739 – 7.555.526 = 509 212 Kč