Moje služby

Pokud nemůžeš, přidej! Emil Zátopek

Veřejné kurzy/Vzdělávací programy na míru

Veřejné (otevřené) kurzy se konají ve školících prostorách vzdělávací agentury Performance vision. Ve spolupráci se zadavatelem pečlivě připravím vzdělávací projekt na míru. Projekt může být mixem kurzů, akademií, on-line kurzů, testů a/nebo certifikací.

Výzkum

Metody kvalitativního výzkumu mají v oborech zabývajících se člověkem, společností a firmou chcete-li korporátní firmou stále větší význam.Někdy jsou využívány jako doplněk tradičních kvantitativních postupů, jindy jako jejich protipól. Jsou velmi užitečné v případech, kdy jde o zkoumání života lidí a chodu organizací, procesů v nich a podobně.

Klíčové ukazatele výkonnosti

KPI (Key Performance Indicators), tedy klíčové ukazatele výkonnosti vám napoví, jak efektivně si při svých činnostech vedete. Pod tímto pojmem se totiž skrývají metriky, indikátory a ukazatele vyjadřující kvalitu i efektivnost jednotlivých procesů. KPI je nejdůležitějším indikátorem, který potřebujete znát a já Vám je pomohu stanovit a vyhodnotit.

Trénink NLP v korporátní sféře

NLP nebo neurolingvistické programování Vám může pomoci k dosažení cílů, které se kdysi mohly stát nemožnými.Například lepšího raportu se svými klienty, kolegy a podřízenými.Jasné a přesvědčivé předání svého sdělení. Odlišení mezi tím, co děláte a co produkuje průměrné či ubohé výsledky, a tím, co přináší úspěch.

Publikační činnost

Napsala jsem několik publikací, které si můžete prohlédnout a stáhnout právě zde. Pravidelně publikuji i články v odborných časopisek, zde se můžete podívat na různé odkazy a články můžete přečíst i na blogu.

Online kurzy / Elearning

On-line kurzy jsou kurzy, poskytované v elektronické podobě. Pokud nemáte čas jezdit na kurz, je tato forma vzdělávání vhodná. Doporučujeme jejich kombinaci s klasickým "živým" kurzem. Nabídku on-line kurzů teprve kompletujeme.Vytvořím Váš školící program na zakázku.

Chcete se dozvědět více o mých aktivitách?